Powiatowy Urząd Pracy w Inowrocławiu

ul. Mątewska 17
88-100 Inowrocław

tel. 52 359 24 00
fax 52 359 24 07

e-mail: kancelaria@pupinowroclaw.pl
www: http://pupinowroclaw.pl/

NIP 556-11-09-406
REGON 090122138 


bezpłatna infolinia: 800 113 122


Urząd czynny od godz. 7.00 do 15.00

Obsługa interesantów od godz. 7.30

W sprawie skarg i wniosków Dyrektor

przyjmuje we wtorki w godz. 10:00-14.30


Informacja o sposobie, zakresie, trybie i terminie udostępniania danych zgromadzonych w rejestrach publicznych prowadzonych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Inowrocławiu

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Treść

Dane zgromadzone w prowadzonych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Inowrocławiu rejestrach publicznych udostępnia się podmiotom publicznym oraz podmiotom niepublicznym realizującym zadania publiczne na podstawie odrębnych przepisów bądź na skutek powierzenia lub zlecenia ich realizacji przez podmiot publiczny - wyłącznie do realizacji tychże zadań publicznych.

Wymagania formalne dotyczące wniosku o udostępnienie danych zgromadzonych w rejestrze publicznym

Dane udostępnia się na wniosek spełniający wymagania określone w § 2 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 września 2005 r. w sprawie sposobu, zakresu i trybu udostępniania danych zgromadzonych w rejestrze publicznym (Dz.U.2018.29).

Wzór wniosku zamieszczony jest w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatowego Urzędu Pracy w Inowrocławiu (http://bip.pupinowroclaw.pl/). Dołączony został również do niniejszego artykułu.

Wniosek o udostępnienie danych zgromadzonych w rejestrze zawiera:

1)      nazwę podmiotu ubiegającego się o udostępnienie danych zgromadzonych w rejestrze i adres jego siedziby;

2)      nazwę podmiotu, do którego wniosek jest skierowany;

3)      określenie rejestru, w którym są zgromadzone dane, które mają być udostępnione;

4)      wskazanie zadania publicznego i podstawy prawnej jego realizacji przez podmiot ubiegający się o udostępnienie danych zgromadzonych w rejestrze, którego wykonanie wymaga udostępnienia tych danych;

5)      oznaczenie zakresu żądanych danych i sposobu ich udostępniania;

6)      wskazanie okresu udostępniania danych;

7)      zobowiązanie podmiotu ubiegającego się o udostępnienie danych zgromadzonych w rejestrze do ich wykorzystania wyłącznie do realizacji zadania publicznego, o którym mowa w pkt 4;

8)      oświadczenie o spełnianiu przez podmiot ubiegający się o udostępnienie danych zgromadzonych w rejestrze warunków zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych niezbędnych do uzyskania dostępu do tych danych;

9)      własnoręczny podpis albo kwalifikowany podpis elektroniczny osoby reprezentującej podmiot ubiegający się o udostępnienie danych zgromadzonych w rejestrze.

W przypadku stwierdzenia braków we wniosku, wnioskodawca zostaje wezwany do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania z pouczeniem, że nieusunięcie braków spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

 

Terminy

Jeżeli przepisy nie stanowią inaczej, dane udostępnia się nie później niż w ciągu 14 dni od dnia doręczenia wniosku o ich udostępnienie.

Sposoby udostępniania

Dane zgromadzone w rejestrze udostępnia się uprawnionym podmiotom, na ich wniosek złożony w formie pisemnej albo elektronicznej.

Dane udostępnia się za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poprzez SEPI i ePUAP.

https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/opis-uslugi/pismo-ogolne-do-urzedu/pupino

Dane udostępnia się w formacie określonym przepisami, na podstawie których prowadzony jest rejestr, a w przypadku, gdy taki format nie został określony - w jednym z formatów wymienionych w załączniku nr 2 i 3 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12.04.2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U.2017.2247).

Powiatowy Urząd Pracy w Inowrocławiu zapewnia obsługę formatów: .pdf, .doc (.docx), .xls (.xlsx), .zip, .7z.

Dane z rejestru publicznego nie są udostępniane na nośnikach elektronicznych.

Wnioski w wersji papierowej można składać w Kancelarii Powiatowego Urzędu Pracy w Inowrocławiu (II piętro, pokój nr 204).

Odpowiedzialność podmiotu, któremu udostępniono dane

W myśl § 4 rozporządzenia podmiot, któremu udostępniono dane zgromadzone w rejestrze, zabezpiecza otrzymane dane przed dostępem osób nieupoważnionych lub nieuprawnioną zmianą ich zawartości oraz przed ich wykorzystaniem niezgodnym z celem, dla którego zostały uzyskane. Ponadto odpowiada za bezpieczeństwo i integralność uzyskanych danych.

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij