REGULAMIN
NABORU

NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY 
INOWROCŁAWIU[start]Celem Regulaminu jest ustalenie zasad

[koniec]
zatrudniania na wolne stanowiska urzędnicze, zwane dalej „stanowiskami
urzędniczymi” w Powiatowym Urzędzie Pracy w Inowrocławiu w oparciu o otwarty i
konkurencyjny nabór na stanowiska pracy.


Regulamin określa zasady zatrudniania
pracowników w Powiatowym Urzędzie Pracy w Inowrocławiu na podstawie umowy o
pracę, z wyłączeniem stanowisk pomocniczych, obsługi i pracowników
zatrudnionych na zastępstwo.

Regulamin naboru.pdf
Zarządzenie nr 29_09.pdf
zarz_08_10.pdf

Załączniki:
Załącznik nr 1.pdf
Załącznik nr 2.pdf
Załącznik nr 3.pdf
Załącznik nr 4.pdf
Załącznik nr 5.pdf
Załącznik nr 6.pdf
Załącznik nr 7.pdf
Załącznik nr 7a.pdf