REGULAMIN
NABORU

NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY 
INOWROCŁAWIU[start]Celem Regulaminu jest ustalenie zasad zatrudniania na wolne stanowiska urzędnicze, zwane dalej stanowiskami urzędniczymi w Powiatowym Urzędzie Pracy w Inowrocławiu w oparciu o otwarty i konkurencyjny nabór na stanowiska pracy. [koniec]

Regulamin określa zasady zatrudniania pracowników w Powiatowym Urzędzie Pracy w Inowrocławiu na podstawie umowy o pracę, z wyłączeniem stanowisk pomocniczych, obsługi i pracowników
zatrudnionych na zastępstwo.

Regulamin naboru.pdf