a:31:{s:4:"name";s:34:"SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2018 ROK";s:6:"parent";i:170;s:8:"position";i:10000;s:7:"listing";s:3:"yes";s:15:"entityProviding";s:3:"PUP";s:9:"createdBy";s:13:"Mariusz Kłos";s:11:"createdDate";s:10:"2019-05-09";s:18:"responsibleContent";s:13:"Mariusz Kłos";s:10:"accessible";s:3:"yes";s:7:"addDate";s:17:"2019-5-09 9:58:57";s:14:"seoDescription";N;s:11:"seoKeywords";N;s:9:"seoRobots";s:3:"yes";s:9:"startShow";N;s:13:"startShowTime";N;s:8:"stopShow";N;s:12:"stopShowTime";N;s:8:"moveDate";N;s:8:"moveTime";N;s:10:"moveParent";N;s:9:"important";a:4:{s:9:"startShow";s:0:"";s:13:"startShowTime";s:0:"";s:8:"stopShow";s:0:"";s:12:"stopShowTime";s:0:"";}s:7:"tenders";a:10:{s:9:"procedure";s:23:"przetarg nieograniczony";s:11:"contracting";s:0:"";s:5:"order";s:0:"";s:7:"orderNo";s:0:"";s:5:"value";s:17:"dowolna wartość";s:4:"kind";s:7:"dostawy";s:8:"deadline";s:0:"";s:12:"deadlineTime";s:0:"";s:5:"place";s:0:"";s:6:"result";s:0:"";}s:11:"resolutions";a:9:{s:12:"resolutionNo";s:0:"";s:17:"resolutionCreator";s:0:"";s:14:"resolutionDate";s:0:"";s:9:"regarding";s:0:"";s:7:"basedOn";s:0:"";s:18:"voivodshipsJournal";s:0:"";s:13:"voivodship_id";s:1:"1";s:20:"voivodshipsJournalNo";s:0:"";s:15:"voivodshipsDate";s:0:"";}s:10:"ordinances";a:6:{s:11:"ordinanceNo";s:0:"";s:16:"ordinanceCreator";s:0:"";s:13:"ordinanceDate";s:0:"";s:9:"topicType";s:0:"";s:20:"topicOrdinanceChange";s:0:"";s:5:"topic";s:0:"";}s:12:"recruitments";a:8:{s:8:"position";s:0:"";s:9:"workplace";s:0:"";s:8:"deadline";s:0:"";s:12:"deadlineTime";s:0:"";s:5:"place";s:0:"";s:13:"completedType";s:1:"0";s:18:"recruitmentsPerson";a:1:{i:1;a:2:{s:4:"name";s:0:"";s:4:"home";s:0:"";}}s:6:"result";s:0:"";}s:7:"content";s:748:"

[start]

[koniec]

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2018 ROK

Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego

Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)

Zestawienie zmian w funduszu jednostki

Informacja dodatkowa

 

";s:9:"frontpage";a:1:{s:16:"contentFrontpage";s:0:"";}s:20:"moveDeleteCategories";N;s:14:"moveDeleteNews";N;s:3:"www";N;s:7:"wwwOpen";N;}