[start]

[koniec]

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2018 ROK

Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego

Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)

Zestawienie zmian w funduszu jednostki

Informacja dodatkowa