[start]

[koniec]

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2019 ROK OBEJMUJE NASTĘPUJĄCE DOKUMENTY:

  1. Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego
  2. Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)
  3. Zestawienie zmian w funduszu jednostki
  4. Informacja dodatkowa