[start]

[koniec]

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2022 ROK OBEJMUJE NASTĘPUJĄCE DOKUMENTY:

1. Bilans jednostki budżetowej
2. Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)
3. Zestawienie zmian w funduszu jednostki
4. Informacja dodatkowa
5. Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'