[start]

[koniec]

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2022 ROK OBEJMUJE NASTĘPUJĄCE DOKUMENTY:

1. Bilans jednostki budżetowej
2. Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)
3. Zestawienie zmian w funduszu jednostki
4. Informacja dodatkowaZałączniki:

Bilans jednostki budzetowej
Rachunek zysków i strat jednostki
Zestawienie zmian w funduszu jednostki
Informacja dodatkowa