W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Powiatowy Urząd Pracy w Inowrocławiu

ul. Mątewska 17
88-100 Inowrocław

tel. 52 359 24 00
fax 52 359 24 07

e-mail: kancelaria@pupinowroclaw.pl
www: http://pupinowroclaw.pl/

NIP 556-11-09-406
REGON 090122138 


bezpłatna infolinia: 800 113 122


Urząd czynny od godz. 7.00 do 15.00

Obsługa interesantów od godz. 7.30

W sprawie skarg i wniosków Dyrektor

przyjmuje we wtorki w godz. 10:00-14.30


Sposób przyjmowania i załatwiania

XML

Lead

Urząd pracy może przyjąć do rozpatrzenia informacje (wnioski, pisma, powiadomienia) drogą elektroniczną, jeżeli zgodnie z przepisami KPA art.63, spełniają następujące warunki:

(z §1)
Podania (żądania, wyjaśnienia, odwołania, zażalenia) mogą być wnoszone przez elektroniczną skrzynkę podawczą organu administracji publicznej utworzoną na podstawie ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. 

 - adres skrzynki podawczej PUP Inowrocław:

https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/opis-uslugi/pismo-ogolne-do-urzedu/pupino

 - wejście kieruje do logowania poprzez:
Profil Zaufany (https://pz.gov.pl/)
e-dowód (https://login.e-dowod.gov.pl/)
Bank Polski (https://www.ipko.pl/)
Inteligo (https://inteligo.pl/

Z tego miejsca zachęcamy do założenia Profilu Zaufanego, gdyż umożliwi korzystanie z innych usług elektronicznych.

(z §2)
Podanie powinno zawierać co najmniej wskazanie osoby, od której pochodzi, jej adres i żądanie oraz czynić zadość innym wymaganiom ustalonym w przepisach szczególnych.

§  3a.  Podanie wniesione w formie dokumentu elektronicznego powinno:

1) być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, lub uwierzytelniane w sposób zapewniający możliwość potwierdzenia pochodzenia i integralności weryfikowanych danych w postaci elektronicznej;

2) zawierać dane w ustalonym formacie, zawartym we wzorze podania określonym w odrębnych przepisach, jeżeli te przepisy nakazują wnoszenie podań według określonego wzoru (np. wzór pisma ogólnego na e-PUAP);

3) zawierać adres elektroniczny wnoszącego podanie.

Wnioski można składać w kancelarii PUP w Inowrocławiu (II piętro, pok. 204) lub przesłać na adres e-mail tut. urzędu kancelaria@pupinowroclaw.pl.

Informacja dotycząca poczty elektronicznej.

Powiatowy Urząd Pracy w Inowrocławiu nie udziela odpowiedzi na korespondencję otrzymywaną pocztą elektroniczną, która nie spełnia wymogów określonych w art. 63 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2020.256 t.j. z dnia 2020.02.18).

Brak artykułów